✨ Студиото ще бъде в почивка юни, юли и август✨

Политика за поверителност

Cvetolleta (собственост на ЦВЕТОЛЕТА ООД с ЕИК 203564104) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27ми април 2016 година (Регламентът влезе в сила на 24 май 2016 г. и ще се прилага от 25 май 2018 г.) относно защитата на физически лица във връзка с обработване на лични данни и свободното движение на такива данни. За подробна информация за Регламента погледнете тук.

​Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който Cvetolleta обработва събраните или получени лични данни на потребителите на портала cvetolleta.com, в който понятията „ние“, „наш“, „нас“, „Cvetolleta”, „интернет страница“, „сайт“, „Администратор на лични данни“ се отнасят до ЦВЕТОЛЕТА ООД.

С използването на този сайт, Потребителят декларира, че има навършени 18 години. За да използва сайта, Потребителят дава съгласието си Администратора да събира и обработва личните му данни и декларира, че е запознат/а с:

 • Типа лични данни, които се събират и обработват
 • Целите и средствата на обработка на личните данни
 • Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им
 • Правото на достъп, на коригиране, на допълване и на изтриване на събраните данни
 • Получателите или категорията от получатели, на които могат да бъдат разкрити данните

 

Какви лични данни събираме и за какво са ни необходими?

Уеб сайтът cvetolleta.com може да бъде разгледан от Потребителите свободно без регистрация.

Ние получаваме, събираме и пазим следната ваша лична информация, която ни предоставяте доброволно, чрез използването на сайта: име, презиме, фамилия, e-mail, стационарен телефон, мобилен телефон, постоянен адрес, адрес за кореспонденция, адрес за доставка, лице за контакт (име и фамилия), законен или договорен представител (име и фамилия), данни за банкова сметка и други, предоставени доброволно от Вас при попълване на формата за контакти и запитване на cvetolleta.com.

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина, модулите на cvetolleta.com, предлаганите услуги и продукти в него, въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент.

С регистрирането за бюлетин, използването на контактната форма, създаването на регистрация или извършването на поръчка и попълване на формуляр с лични данни Потребителят декларира, че е съгласен всички предоставени от него лични данни да бъдат включени в базата данни на Администратора и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че личните му данни могат да бъдат съхранявани и използвани от Администратора и от неговите партньори за:

 • Изпълнение на поръчка и клиентско обслужване
 • Упражняване и изпълнение на възникналите между нас права и задължения
 • Предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин;
 • Създаване на личен клиентски акаунт
 • Осъществяване на контакт с нас и получаване на отговор на отправени към нас запитвания
 • Маркетинг дейности чрез получаване на информационни или търговски съобщения (бюлетини, оферти, промоции, реклами и маркетинг съобщения на Администратора и на трети лица, с които Администратора има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от Потребителя.
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения от Администратора
 • Вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на Сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функционалности и нови услуги
 • Пазарни изследвания.

Данните ще се използват само за горепосочените цели от само служители на Администратора, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочените цели или за които законът изисква или позволява това. Служителите, които имат достъп до лична информация, са задължени да обработват тези данни само по указание на Администратора и да не използват информацията за каквато и да е друга цел, освен за упражняване или изпълнение на права или задължения, произтичащи или съществуващи въз основа на валидно правно основание, вкл. въз основа на правоотношения, договорени между Вас и Администратора или въз основа на даденото от Вас съгласие за обработване.

 

Данни за поръчка

За да направите поръчка през онлайн магазина на cvetolleta.com е необходимо да предоставите следните лични данни за изпълнението и обработката на Вашата поръчка:

 • име, презиме, фамилия,
 • стационарен телефон, мобилен телефон
 • e-mail
 • адрес за кореспонденция
 • адрес за доставка (може да бъде посочен и офис на куриер)
 • данни за банкова сметка

Тази информация се използва за обработване на Вашата поръчка. При проблем с поръчката или възникнали въпроси тази информация се използва за контакт с Вас. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и необходимо за извършване на доставката на избраните продукти.

 

Данни при запитване/контакт с нас

Информацията предоставена от Потребителя посредством формата за контакт са сайта се използва за обратна връзка с Вас. Предоставените данни, след изрично съгласие от ваша страна са:

 • име, презиме, фамилия,
 • стационарен телефон, мобилен телефон
 • e-mail

Тази информация се използва с цел отговаряне на Вашите запитвания и се използва за обратна връзка с Вас. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и необходимо за да отговорим на Вашите контакти/запитвания.

 

Данни при регистрация за информационен бюлетин

Ако изберете да се абонирате за нашия информационен бюлетин, предоставяте лични данни след изрично съгласие. Възможно е да се предоставят следните лични данни:

 • име, презиме, фамилия,
 • e-mail

Тази информация се използва с цел изпращане на информационен бюлетин, ексклузивни имейли с промоционални и/или информационно съдържание. Имейлите ще включват опция „Отписване“, ако  желаете да преустановите получаването на подобни съобщения. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно, става след изрично съгласие от Ваша страна и е необходимо за да получавате нашия информационен бюлетин.

За колко време се съхраняват личните Ви данни?

 1. Данните събирани във връзка със счетоводна отчетност се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 2. Данни предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му по начина, по който е предоставено, включително чрез функционалността на магазина или чрез изтриване и ако занапред не е необходима за:
 • предоставяне на услуги и информация, които сте поискали
 • осъществяване на комуникация с Вас относно запитване, което сте отправили към нас
 • управление на направените от Вас предпочитания.

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали винаги, когато и докато:

 • възникналите между нас правоотношения не са прекратени/ развалени;.
 • имаме неудовлетворени правни претенции, породени от възникналите между нас правоотношения;.
 • имаме нормативно определено основание или задължение да правим това и за период, посочен в съответния нормативен акт, от който произтичат правото или задължението ни. След този период изтриваме Вашата лична информация без да Ви уведомяваме.

 

Как се съхранява, споделя или обявява Вашата лична информация?

Нашият сайт cvetolleta.com се хоства от хостинг компанията superhosting.bg, която ни позволява да Ви предлагаме нашите продукти и отговаря на всички европейски изисквания за защита на личната информация. Техните сървъри се намират в България. Трансфера на данни, ако се налага такъв, се прави по всички правила и закони за защита на личните данни.

Вашата лична информация може да се съхранява през сървърите за данни, базите данни и апликациите. Те съхраняват вашата информация на защитени сървъри, зад защитна стена (firewall).

Използва се криптирана база данни с допълнително подсигуряване на личната информация, което прави тази информация нечетима без съответния криптографски ключ. Механизмите за логване са през подсигурени сървъри и процесът е подсигурен чрез HTTPS/SSL комуникационен протокол. Информацията се съхранява в базата данни в криптиран вид със защитен и ограничен достъп.

Администраторът обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация (автоматичен начин на обработване) и чрез поддържане на хартиен носител (неавтоматичен начин на обработване).

Всички електронни и хартиени носители и бази данни, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

С кого споделяме предоставената от потребителя информация?

Администраторът няма да предоставя каквато и да било лична информация на трети лица, освен в следните случаи:

 • Ако това се изисква от нормативен акт – на съответните органи
 • Държавни агенции и други регулатори, които предоставят легитимен документ за правото да изискат информацията или е на лице законова предпоставка
 • Трети лица, които извършват услуги за нас, свързани с маркетинг и плащания (в това число на счетоводна компания), като те са декларирали, че са съгласни с нашите условия да запазят информацията в конфиденциалност и да спазват нужните мерки за нейната висока защита.
 • Лицензиран пощенски оператор (транспортни/куриерски фирми) с оглед изпълнение на задълженията ни за доставка.

 

Какви са Вашите права във връзка с предоставените ни лични данни?

Ако искате да упражните някое от своите права, посочени по-долу, моля свържете се с нас на cvetolleta@gmail.com или формата ни за контакт.

 • Имате право да получите информация дали личните Ви данни се обработват от нас и достъп или копие от тях (Право на достъп);
 • Имате право да коригирате или да поискате от нас да коригираме неточни, непълни или неверни Ваши лични данни (Право на коригиране);
 • Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни когато: личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани; или сте възразили срещу обработването, съгласно законното Ви право на жалба или възражение; или личните данни са били обработвани незаконосъобразно; или личните данни трябва да бъдат изтрити за да спазите свое законово задължение. Ние можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: спазване на правно задължение, което изисква обработването; изпълнение на задача от обществен интерес; установяване, упражняване или защита на правни интереси (Право на изтриване);
 • Имате право да поискате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено, когато: оспорвате точността на предоставените данни, до тяхната проверка и коригиране; или обработването е неправомерно, но Вие не желаете изтриване, а ограничаване на ползването им; или възразите срещу обработването, докато извършим проверка дали законните ни основания да обработваме данните Ви са с преимущество пред претенцията Ви (Право на ограничаване на обработването);
 • Пренасянето на данни става в електронен формат, годен за четене от различни устройства или чрез директно прехвърляне, ако е възможно (Право на преносимост)

 

Какви са процедурите, при евентуален пробив в сигурността на сайта?

В случай на пробив в сигурността на сайта, Администраторът се задължава да уведоми всички потребители и регулаторният орган – Комисия за защита на личните данни, в срок до 72 часа, след установяването на пробива.

Изменения на тази политика за защита на личните данни

ЦВЕТОЛЕТА ООД може да променя тази Политика за поверителност по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Контрол върху дейността​

Администратор на лични данни („Администратор“) е ЦВЕТОЛЕТА ООД (детайлите за фирмата може да видите в предишния абзац). Отговорника по защита на личните данни на Администратора отговаря за събирането, обработката и защитата на личните данни. За контакт с Отговорника по защита на личните данни моля изпратете имейл на cvetolleta@gmail.com или използвайте формата за контакт.

Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

Адрес: София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2
Център за информация и контакти – тел. 02/91 53 518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Страницата е последно обновена на 26.04.2019 г.